CZ SK EN

Makety pro digitální tisk plastových karet

Požadavky na maketu

Základním požadavkem je, aby se všechny prvky návrhovaného námětu plastové karty vešly do rozměru 86 x 54 mm. Pozadí a jiné součásti k ořezání musí mít rozměr 90 x 57 mm.

Nejrozšířenější chyby:
soubory se odesílají v komprimovaných formátech (jpeg, gif atd.), a občas vůbec ve formátu Word, makety nemají potřebný rozměr pro ořezání (90 x 57 mm), což je obtížné v případě rastrového formátu zkorigovat, písmo není převedené do křivek, na maketách jsou nakresleny magnetické proužky, vlisy a jiné prvky zpracovávané až po provedení tisku. Obracíme se s prosbou umísťovat na maketě pouze to, co se bude tisknout.

maketa plastové karty

Maketu plastové karty je žádoucí předkládat v elektronické podobě pomocí programů Adobe Illustrator (až 10 variant), Photoshop (do 8-mi variant), Corel Draw 7-X3, PDF, Tiff atd.

Kvůli častým chybám v přípravě makety je lepší provádět to v elektronické podobě, což nám umožňuje rychle provést příslušné korektury.

Makety pro digitální tisk:

 • Pokud je nutné věrné zobrazení barev, doporučujeme použít formát PSD s integrovaným barevným profilem. Všechny druhy písma se převádějí na křivky anebo se předávají samostatným balíčkem – pokud je nutná korektura textu.
 • Zápis informace na magnetický proužek:
  Na magnetické drážky je možné zapisovat pouze písmena.
  1. drážka – informace vyjádřená čísly a písmeny: do 76 znaků QWERTYUIOPASDFGHJKLYXCVBNM1234567890:;=+( )-' -!@# ^&*<>/ \ Služební znak “?“ se doplňuje na konci každého řádku souboru údajů a znamená ukončení zápisu na magnetický proužek a při čtení se nezobrazuje.
  2. drážka – pouze čísla: 1234567890 a znak „=“ do 37 znaků. Mezera se vyznačuje na magnetickém proužku znakem „=“ a znak „?“ označuje konec zápisu na magnetický proužek a při čtení se nezobrazuje. Znak „?“ se doplňuje na konci každého řádku tabulky souboru údajů.
  3. drážka – pouze čísla 1234567890 a znak „=“ do 104 znaků. Mezera se vyznačuje na magnetickém proužku znakem „=“ a znak „?“ označuje konec zápisu na magnetický proužek a při čtení se nezobrazuje. Znak „?“ se doplňuje na konci každého řádku tabulky souboru údajů.
 • Lisování znaků (embossing):
  Lisování znaků se uskutečňuje dvěma druhy písma:
  • výška 4,5 mm – velká písmena (OCR),
  • výška 3 mm – malá písmena (normál).
  • velké písmo může obsahovat pouze číslice: 0123456789.
  • malé písmo obsahuje číslice, velká písmena anglické abecedy, dále symboly: . , ' - / &.
 • Vlisování zobrazení s přihlédnutím k požadavkům normy ISO 7811-3 musí být rozloženo v následujících rozměrech: od horního okraje karty ve vzdálenosti minimálně 5 mm a od libovolného dalšího okraje minimálně 3 mm.
 • Tónování:
  Tónování znamená barvení reliéfu vylisovaných znaků požadovanou barvou (zlatá, stříbrná, černá, modrá, zelená, případně i jiné).
 • Zóna tónování má následující omezení:
  • - od horního okraje karty minimálně 8 mm,
  • - od dalších okrajů karty minimálně 3 mm.
 • Tisk čárových kódů:
  Používají se libovolné průmyslové typy čárových kódů. Z nejrozšířenějších nabízíme: EAN-8, EAN-13, ITF, CodaBar a td.
  Délka čárového kódu závisí na kódované informaci a druhu čárového kódu.
  Čárový kód na kartičce musí být umístěn s odstupem nejméně 3 mm od libovolného okraje kartičky a od magnetického proužku. Požadavky u konkrétního čárového kódu se upřesňují následně při odsouhlasení originálu makety kartičky.
  Při umístění čárového kódu je třeba respektovat jeho minimální přípustné rozměry při tištění vybraným způsobem, aby bylo zajištěno jeho spolehlivé čtení. Čárový kód se tiskne černou barvou a nejpříznivější pozadí je bílé.
  Pozadí jiné barvy může snížit spolehlivost čtení čárového kódu. Spolehlivost odečtu se výrazně snižuje při nárůstu difúzní složky odraženého světla (například v případě podložky pod „metalix“).

Všechna práva vyhrazena
Publikování nebo šíření jakéhokoli obsahu serveru bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.
@ napište nám  ® webdesign  ©  2008 101web.cz